Select Page

Grant THornton advisory

Exekuce v datech

Analýza profitability exekutorských úřadů

Webové stránky exekucevdatech.cz byly vytvořeny poradenskou společností Grant Thornton Advisory za účelem přehledného a dynamického prezentování veřejně dostupných dat o exekucích. Data jsou převzata z databáze Exekutorské komory České republiky, která je uvedena na https://statistiky.ekcr.cz/. Zároveň jsou zobrazena některá data obdržená od Exekutorské komory České republiky v rámci přípravy studie Analýza profitability exekutorských úřadu v roce 2019. Tímto způsobem konsolidovaná data jsou následně analyzována v souvislosti jinými veřejně dostupnými zdroji (nezaměstnanost, HDP, počet insolvencí), které mohou korelovat (mít vliv na) s počtem exekucí či jinými informacemi o exekucích.

Korektnost zdrojových dat nebyla společností Grant Thornton Advisory nijak přezkoumávána. Berte prosím na vědomí, že data obsahují i údaje poskytnuté pro Exekutorskou komoru České republiky třetí osobou a jsou vytvořena i zpracováním údajů poskytnutých třetí osobou. Exekutorská komora České republiky proto žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů poskytnutých třetí osobou, ani za případnou újmu vzniklou dalším užitím nebo zpracováním dat či způsobenou případnými chybami, které by data mohla obsahovat. Ne všechna publikovaná data jsou otevřenými daty ve smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb.

Tato stránka není financována z žádných veřejných prostředků.

Studie

Kalkulace byla vytvořena a odpovídá situaci z prvního čtvrtletí 2020. Spolu se změnami podmínek na trhu se výpočty mohou lišit od reality.

Tým Grant Thornton Advisory

Grant Thornton Advisory patří mezi 5 největších poradenských společností na českém trhu a od roku 2002 neustále roste. Od roku 2011 poskytuje kompletní nabídku služeb včetně manažerského a transakčního poradenství. V současnosti zaměstnává více než 50 profesionálů a působí v úzké spolupráci se slovenskou pobočkou v Bratislavě. Grant Thornton Advisory je součástí Grant Thornton International působí na trhu od roku 1924 a v současné době je s obratem přes 4,8 miliardy USD šestou největší organizací svého druhu na světě.

Jiří Kohler

Jiří Kohler

Head of Financial & Data Services

Matěj Čonka

Matěj Čonka

Senior Consultant

Marek Vařeka

Marek Vařeka

Consultant